LYRICS ALPHABETICALLY  >  ÅH VILKA TIDER - SWEDISH


Åh vilka tider - Swedish

Print lyric Åh vilka tider - Swedish
Agnetha, Frida, Björn, Benny Åh vilka tider, paradiset häg rar
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns
Björn Drömde en dröm jag minns
Och jag känner
Vaten blev vin och fiender vanner
Ah det var härligt att leva
Allting var fritt sa vem
Skulle sakna na gonting da
Nej paradisnakna
Va visom Adam ooh Eva
Agnetha, Frida, Björn, Benny Åh vilka tider, underbara dagar
Roarmig kungligt mar som en prins
Njuter allt gott som finns
Åh vilka tider, paradiset häg rar
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns
Björn Ingen en var sur ingen var dyster
Var och en var en broroch en syster
Ah, vad jag drömde den stunden
Skaten hon gol och göken han skratta
Ingenting vá som déé kan du fatta
Viva i paradislunden
Agnetha, Frida, Björn, Benny Åh vilka tider, underbara dagar
Roarmig kungligt mar som en prins
Njuter allt gott som finns
Åh vilka tider, paradiset häg rar
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns


Music: Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Lyrics: Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year: 1973

SEE ALSO

FUN
lyrics race
lyrics quiz

FOLLOW

Subscribe to the ABBA Plaza mail service and receive site update notifications by e-mail.

ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza